Dünya Pi Günü

Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14’tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383… şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere Matematik, Geometri ve Fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Türkiye’de pi günü

O kesin Matematikçi

O, KESİN MATEMATİKÇİ

“ Balonla seyahat etmekte olan bir grup  yolunu kaybeder ve biraz alçalarak aşağıdaki bir kişiye yaklaşırlar. İçlerinden biri aşağıya bağırır:

– Heyyy!.. Şu anda nerdeyiz?..

Aşağıdaki kişi onlara şöyle bir bakar ve biraz düşünüp dalgın dalgın cevap verir:

– Bir balonun içinde ve oldukça alçaktasınız…

Balondaki adam doğrulur ve arkadaşlarına :

– Biliyor musunuz bu adam kesin matematikçi, der.

Bunun üzerine balondaki diğer şahıslar bunu nerden anladığını sorduklarında şöyle yanıtlar :

– Birincisi, çok düşündü, ikincisi, söylediği şey kesin olarak doğru… Üçüncüsü, bir işe yaramıyor.”