GM Korchnoy'dan VEDA ??.. Kortschnoj, Viktor- Karpov, Anatoly 1-0